Zaměstnanci

Ústav betonových a zděných konstrukcí - BZK (12380)

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 54 114 7860 E208 zich (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D.
doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. 54 114 7855 E408 necas (t) r (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. 54 114 7847 E308 lanikova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. 54 114 7858 E305 svarickova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Josef Panáček 54 114 7856 E309 panacek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
sekretářka Bc. Olga Brzobohatá
Bc. Olga Brzobohatá 54 114 7846 E312 brzobohata (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz

profesor

prof. Ing. Jiří Stráský, DrSc. 54 114 7845 E211 strasky (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 54 114 7848 E313 stepanek (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz

docent

doc. Ing. František Girgle, Ph.D. 54 114 7852 E210 girgle (t) f (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. 54 114 7854 E407 klusacek (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. 54 114 7847 E308 lanikova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. 54 114 7849 E311 navratil (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. 54 114 7855 E408 necas (t) r (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 54 114 7860 E208 zich (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

odborný asistent

Ing. Dorde Čairović, Ph.D. 54 114 7857 E206 dorde (t) cairovic (z) vut (t) cz
Ing. Ondřej Januš, Ph.D. 54 114 7871 E212 janus (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jan Koláček, Ph.D. 54 114 7870 E320 kolacek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. 54 114 7861 E210 kostiha (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Lukáš Lyčka, Ph.D. 54 114 7877 E214 lycka (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Josef Panáček 54 114 7856 E309 panacek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jan Perla 54 114 7849 E311 perla (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Michal Požár, Ph.D. 54 114 7851 E409 pozar (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jiří Strnad, Ph.D. 54 114 7863 E316 strnad (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. 54 114 7859 E306 simunek (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. 54 114 7858 E305 svarickova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jakub Venclovský, Ph.D. 54 114 7877 E214 venclovsky (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Martin Zlámal, Ph.D. 54 114 7864 E213 zlamal (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

asistent

Ing. Juraj Lagiň 54 114 7865 E214 lagin (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Anna Matušíková 54 114 7857 E206 matusikova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Adam Svoboda 54 114 8211 R311 svoboda (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Ondřej Šimek 54 114 7877 E214 simek (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Pavlína Zlámalová 54 114 7865 E214 zlamalova (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz

vědecký pracovník

Ing. Martin Olšák 54 114 8211 R311 olsak (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Věra Bártová 54 114 7868 E307 bartova (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
Bc. Olga Brzobohatá 54 114 7846 E312 brzobohata (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz

prac. děln. povolání

Lubomír Norbert 54 114 7869 E216 norbert (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz

nerozlišeno

Ing. Karel Zlatuška R312 zlatuska (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz