Zaměstnanci

Ústav betonových a zděných konstrukcí - BZK (12380)

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 54 114 7860 E208 zich (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D.
doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. 54 114 7855 E408 necas (t) r (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. 54 114 7847 E308 lanikova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. 54 114 7858 E305 svarickova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Josef Panáček 54 114 7856 E309 panacek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
sekretářka Bc. Olga Brzobohatá
Bc. Olga Brzobohatá 54 114 7846 E312 brzobohata (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz

profesor

prof. Ing. Jiří Stráský, DrSc. 54 114 7845 E211 strasky (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 54 114 7848 E313 stepanek (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz

docent

doc. Ing. František Girgle, Ph.D. 54 114 7852 E210 girgle (t) f (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. 54 114 7854 E407 klusacek (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. 54 114 7847 E308 lanikova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. 54 114 7849 E311 navratil (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. 54 114 7855 E408 necas (t) r (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 54 114 7860 E208 zich (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

odborný asistent

Ing. Dorde Čairović, Ph.D. 54 114 7857 E206 cairovic (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jan Koláček, Ph.D. 54 114 7870 E320 kolacek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. 54 114 7861 E210 kostiha (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Lukáš Lyčka, Ph.D. 54 114 7877 E214 lycka (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Josef Panáček 54 114 7856 E309 panacek (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jan Perla 54 114 7849 E311 perla (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Michal Požár, Ph.D. 54 114 7851 E409 pozar (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jiří Strnad, Ph.D. 54 114 7863 E316 strnad (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. 54 114 7859 E306 simunek (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. 54 114 7858 E305 svarickova (t) i (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jakub Venclovský, Ph.D. 54 114 7877 E214 venclovsky (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Martin Zlámal, Ph.D. 54 114 7864 E213 zlamal (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

asistent

Ing. Ondřej Januš 54 114 7871 E212 janus (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Juraj Lagiň 54 114 7865 E214 lagin (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Anna Matušíková 54 114 7857 E206 matusikova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Adam Svoboda 54 114 8211 R311 svoboda (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Ondřej Šimek 54 114 7877 E214 simek (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Pavlína Zlámalová 54 114 7865 E214 zlamalova (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz

vědecký pracovník

Ing. Martin Olšák 54 114 8211 R311 olsak (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Věra Bártová 54 114 7868 E307 bartova (t) v (z) fce (t) vutbr (t) cz
Bc. Olga Brzobohatá 54 114 7846 E312 brzobohata (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz

prac. děln. povolání

Lubomír Norbert 54 114 7869 E216 norbert (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz

nerozlišeno

Ing. Karel Zlatuška R312 zlatuska (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz