Věda a výzkum

Řešené projekty

 

Pokročilé monitorování a diagnostika mostů s využitím provozní modální analýzy

Optické sledování dynamického spektra předpjatých mostů

Tunelové ostění vyztužené kompozitními materiály se zvýšenou trvanlivostí a odolností

Nové ohýbatelné termoplastické výztuže pro lepší trvanlivost a udržitelnost betonových konstrukcí

Udržitelná výroba kompozitních materiálů 4.0 – Vývoj nových typů a složení kompozitních materiálů s ohledem na účinné využití materiálových zdrojů s minimalizovaným environmentálním impaktem

Ukončené projekty

Upřesnění zbytkové únosnosti předpjatých mostů

Vývoj ohýbané kompozitní výztuže pro environmentálně exponované betonové konstrukce

Rozšíření aplikační oblasti FRP výztuží v betonových konstrukcích

Odolné sendvičové nosné prvky z progresivních kompozitních FRP materiálů

FRP výztuž se zvýšenou spolehlivostí a trvanlivostí při vysoko-cyklickém zatížení

 • Označení: TH03020067
 • Období řešení projektu: 01.01.2018 – 30.06.2021
  Detail

Vývoj dispozičně variabilnější panelové soustavy pro bytové domy

 • Označení: TH03020446
 • Období řešení projektu: 01.01.2018 – 31.12.2020
  Detail

Ocelobetonové konstrukce přesných obráběcích strojů

 • Označení: FV20595
 • Období řešení projektu: 01.07.2017 – 31.12.2020
  Detail

Obloukové prefabrikované trouby se zvýšenou trvanlivostí a odolností vůči vysokým teplotám a vysoce agresivnímu prostředí

 • Označení: TH02020871
 • Období řešení projektu: 01.01.2017 – 31.12.2020
  Detail

Progresivní montované kompozitní konstrukce z pultrudovaných profilů

 • Označení: TH02020548
 • Období řešení projektu: 01.01.2017 – 31.12.2020
  Detail

Management spolehlivosti a životnosti stavebních konstrukcí v jaderné energetice

 • Označení: TH02020781
 • Období řešení projektu: 01.01.2017 – 31.12.2019
  Detail

Nová generace prostorových prefabrikátů z vysokohodnotných betonů se zvýšenou mechanickou odolností a trvanlivostí

 • Označení: FV10588
 • Období řešení projektu: 01.06.2016 – 31.12.2019
  Detail

Vývoj kontinuální technologie výroby 3D kompozitních prvků,

 • Označení: TA04011047
 • Období řešení projektu: 01.07.2014 – 31.12.2017
  Detail

Stanovení dlouhodobé spolehlivosti kompozitních výztuží s ohledem na zvýšení jejich užitných vlastností

 • Označení: TA04010881
 • Období řešení projektu:  01.07.2014 – 31.12.2017
  Detail

Vývoj postupů a pravidel pro proces návrhu, ukládání a ošetřování betonů s omezeným smršťováním a sníženým rizikem vzniku trhlin

 • Označení: TA03030010
 • Období řešení projektu: 01.01.2013 – 31.12.2016
  Detail

Sanace tunelů – technologie, materiály a metodické postupy

 • OznačeníTA03030851
 • Období řešení projektu: 01.01.2013 – 31.12.2016
 • Výběr z výstupů:
  • Sanace tunelů – Metodická příručka pro přípravu sanací tunelů (PDF). Certifikovaná metodika.
  • Vliv dodatečného zesílení sanačními směsmi a dodatečné spřažené vrstvy na vlastnosti a chování prvků (PDF). Technická příručka.

   Detail

Light structures – progresivní konstrukce z moderních kompozitních materiálů

 • Označení: FR-TI4/159
 • Období řešení projektu: 01.01.2012 – 31.12.2015
  Detail

Systémy proti přetížení lehkých střešních konstrukcí klimatickým zatížením

 • Označení: TA02011368
 • Období řešení projektu: 01.01.2012 – 31.12.2015
  Detail

Zvýšení spolehlivosti vysokých tenkostěnných betonových a zděných konstrukcí při klimatických zatíženích

 • Označení: TA02010382
 • Období řešení projektu: 01.01.2012 – 31.12.2015
  Detail

Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky

 • Označení: TA02011322
 • Období řešení projektu: 01.01.2012 – 31.12.2014
 • Detail

Kompozitní konstrukce na bázi vysokohodnotných silikátů a dřeva – environmentální optimalizace a experimentální ověření

 • Označení: GAP104/10/2153
 • Období řešení projektu: 01.01.2010 – 31.12.2012
  Detail

Betonové konstrukce s nekovovou výztuží se zvýšenou požárnín odolností a odolností vůči agresivním vlivům

 • Označení: FR-TI1/357
 • Období řešení projektu: 01.01.2009 – 31.12.2013
  Detail

Moderní kompozitní konstrukce

 • Označení: GD103/09/H085
 • Období řešení projektu: 01.01.2009 – 31.12.2012
  Detail

Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí

 • Označení: GA103/08/1658
 • Období řešení projektu: 01.01.2008 – 31.12.2010
  Detail

Vláknocementové kompozity s nekovovou výztuží RFCC

 • Označení: FI-IM5/136
 • Období řešení projektu: 01.01.2008 – 31.12.2010
  Detail

Progresivní konstrukce z vysokohodnotného betonu

 • Označení: FI-IM5/128
 • Období řešení projektu: 01.01.2008 – 31.12.2010
  Detail

Optimalizace vylehčených desek z vysokohodnotných cementových kompozitů vyztužených vlákny

 • Označení: GA103/07/0400
 • Období řešení projektu: 01.01.2007 – 31.12.2009
  Detail

Žáruvzdorné vláknové kompozity

 • Označení: OE233
 • Období řešení projektu: 01.01.2007 – 31.12.2009
  Detail

Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce

 • Označení: MSM0021630519
 • Období řešení projektu: 01.01.2007 – 31.12.2012
  Detail

Ferocementové prvky a konstrukce

 • Označení: FI-IM3/051
 • Období řešení projektu: 01.01.2006 – 31.12.2009
  Detail

Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů

 • Označení: 1M06005
 • Období řešení projektu: 01.01.2006 – 31.12.2011
  Detail

Optimalizace navrhování progresívních betonových konstrukcí

 • Označení: GA103/05/0292
 • Období řešení projektu:01.01.2005 – 31.12.2007
  Detail

Analýza, metody navrhování, identifikace a verifikace staticky a dynamicky namáhaných stavebních konstrukcí z hlediska jejich životního cyklu

 • Označení: MSM0021630504
 • Období řešení projektu: 01.01.2005
  Detail

Trvanlivé betonové konstrukce nové generace se zvýšenou odolností vůči agresivním vlivům

 • Označení: 1H-PK2/57
 • Období řešení projektu: 01.01.2005 – 31.12.2009
  Detail

Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu

 • Označení: FI-IM/185
 • Období řešení projektu: 01.01.2004 – 31.12.2007
  Detail

UIC „Improving Assessment, Optimisation of Maintenance, and Development of Database for Masonry Arch Bridges – Strengthening of masonry arch bridges with retrofit reinforcement“

 • I/03/U/285
 • Období řešení projektu: 01.04.2004 – 31.12.2006
  Detail

Moderní metody zesilování betonových a zděných konstrukcí a optimalizace návrhu

 • Označení: GA103/02/0749
 • Období řešení projektu: 01.01.2002 – 31.12.2004
  Detail

Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce

 • Označení: FD-K/092
 • zahájeno : 01.01.2001 – 2003
  Detail

Vývoj estetické a úsporné mostní konstrukce pro městské a dálniční viadukty (VUT fakulta stavební)

 • Označení: FB-CV/69
 • Období řešení projektu: 01.01.1998 – 31.12.2000
  Detail

Vývoj nosných soustav tvořených mostovkou z předpjatého pásu ztuženou vnějšími kabely nebo oblouky

 • Označení: GA103/96/1635
 • Období řešení projektu: 01.01.1996 – 31.12.1998
  Detail