Spolupráce s praxí

Co děláme?image300

Výzkumné a vývojové práce směřujeme především k nalezení progresivních, technicky optimálních a ekonomicky efektivních řešení konstrukčních stavebních problémů.

 

Vyvíjíme a následně i aplikujeme speciální či netradiční materiály v betonových a zděných konstrukcích. Provádíme diagnostiku a expertizy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, včetně extrémně namáhaných konstrukcí (např. pro jadernou energetiku). Navrhujeme zesilování a sanace moderních i historických stavebních konstrukcí.

Vybaveníimage292

Jsme kvalitní tým odborníků pro všechny nabízené činnosti. Disponujeme následujícím vybavením:

 • specializované měřící a registrační ústředny pro automatizované sledování přetvoření, objemových změn, napjatosti a dalších konstrukčně významných fyzikálních veličin,
 • odpovídající mechanické, piezoelektrické, kapacitní, optické, akustické a magnetoelastické snímače,
 • klimatizovaná komora umožňující zkoušet materiály v teplotně i vlhkostně definovaných podmínkách,
 • hydraulická předpínací pistole se silovým rozsahem 0–200 kN,
 • pružinové volutní lisy pro dlouhodobé zatěžování vzorků,
 • hardwarové i softwarové vybavení pro matematické modelování konstrukcí (statika, dynamika, optimalizace) včetně k tomu nezbytných zkušeností,
 • nástroje pro základní technickou přípravu diagnostiky a sanace konstrukcí,
 • ověřené metodiky a postupy pro sledování chování konstrukcí a jejich materiálů.

Co nabízíme?

image298
image304
 • návrhy a matematické modelování betonových a zděných konstrukcí, interakční úlohy, modely podloží,
 • návrhy a posouzení železobetonových nebo předpjatých konstrukcí— aplikace deterministického i pravděpodobnostního přístupu,
 • optimalizace návrhu železobetonových a předpjatých konstrukcí z různých hledisek,
 • management rizik staveb a jejich realizace, pasportizace staveb,
 • tvorba specializovaných programů „na míru“,
 • projekční práce,
 • zesilování konstrukcí pomocí dodatečného předpětí, resp. dodatečné vkládané kovové i nekovové výztuže,
 • zesilování a sanace (nejen) historických budov, zpracování technicky i ekonomicky optimálního postupu zesílení a sanace konstrukcí,
 • návrh, zhotovení a zkoušení fyzikálních modelů stavebních konstrukcí jejich prvků, expertní statické posudky budov, mostů a inženýrských staveb,
 • posudky dopadu agresivního a/nebo kontaminovaného prostředí na funkci stavebních konstrukcí,
 • diagnostika a dlouhodobá sledování mostů, zásobníků a budov pozemních staveb,
 • revitalizace panelových budov,
 • průzkumy, posuzování a projekty sanace hurdiskových stropů,
 • návrh speciálních betonů — vysokopevnostních, s omezeným smršťováním apod.,
 • návrh speciálních konstrukcí vyztužených, resp. zesílených kompozitní výztuží,
 • dlouhodobé zkoušky smršťování a dotvarování konstrukčních betonů i jiných stavebních materiálů,
 • návrh injektážních a příbuzných hmot pro práce speciálního zakládání, a to i do agresivního či kontaminovaného prostředí,
 • vzdělávací kurzy celoživotního vzdělávání, zejména v souvislosti se zaváděním nové soustavy evropských norem (Eurokódy),
 • možnost vytváření a vedení účelových řešitelských týmů svyužitím lidského i přístrojového potenciálu ostatních specializovaných pracovišť fakulty.

Reference abecedně řazené

 • BetónRacio, s.r.o. Trnava
 • ČEZ, a.s.
 • Diamo, s.p.
 • EGP Invest, spol. s r.o.
 • Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
 • Holcim (Slovensko), a.s.
 • Chryso Chemie, s.r.o.
 • Metrostav, a.s.
 • OHL ŽS, a.s.
 • Povodí Moravy, s.p.
 • Povodí Odry, s.p.
 • PREFA Brno, a.s.
 • PREFA Kompozity, a.s.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.
 • Sika CZ, s.r.o.
 • Skanska, a.s. (včetně Skanska Dopravní stavby a.s., Skanska Prefa a.s., Skanska Transbeton s.r.o.)
 • Soletanche Česká Republika, s.r.o.
 • Správa železničních dopravních cest, státní organizace
 • Stachema Kolín, s.r.o.
 • Stump Geospol, s.r.o.
 • TOPOS PREFA Tovačov, a.s.
 • ÚJV Řež, a.s.
 • Ústav aplikované mechaniky, s.r.o.
 • ZAPA beton a.s.