Studenti – podklady

Obsah stránky:


Podklady do výuky pro jednotlivé předměty

 

BLA001 (BL001) Prvky betonových konstrukcí 2.r.LS

Podklady byly připravené v rámci projektu: Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství CZ.1.07/2.2.00/15.0426

 

BLA016 (BL003) Betonové konstrukce (E) – 3.r. ZS

 • Návod na výpočet vnitřních sil – videotutorial (spustit!!! čtěte upozornění níže !!!
  Při zadávání rozměrů průřezu sloupů (cca 1:10 minuta videa) je třeba věnovat pozornost orientaci průřezu:
  – rozměr h je rozměr průřezu ve směru roviny rámu, tj. v rovině působících ohybových momentů rovinného rámu (tzv. výška průřezu),
  – rozměr b je rozměr průřezu kolmo na rovinu rám (tzv. šířka průřezu).
  U vhodně zvolených rozměrů průřezu sloupu je obvykle výška h větší než šířka b, což ve videu není dodrženo.
  Poznámka: Souřadný systém (daný osami y a z, osa x prochází těžištěm prutu) na obrázcích průřezů je lokální souřadný systém prutu nikoliv celé konstrukce. Orientace lokálního souřadného systému v globálním souřadném systému je naznačena v geometrii konstrukce barevnými šipkami – lokální osa z je červená, lokální osa x (tedy i osa prutu) je modrá (toto je třeba znát z důvodu orientace prutu a tedy znaménkové konvence vnitřních sil).
 • Kombinace vnitřních sil na železobetonovém rámu- pomůcka do cvičení (PDF)

Podklady byly připravené v rámci projektu: Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství CZ.1.07/2.2.00/15.0426

 

BLA015 (BL004) Vodohospodářské betonové konstrukce – 4.r. ZS

 • Studijní opora Vodohospodářské betonové konstrukce, modul CW5 (otevřít)
 • Inovované přednášky:

Podklady byly připravené v rámci projektu: CEPRI Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů CZ.1.07/2.2.00/28.0301

 

BLA002 (BL005) Betonové konstrukce – 3.r. LS

Podklady byly připravené v rámci projektu: CEPRI Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů CZ.1.07/2.2.00/28.0301

 

BLA004 (BL006) Zděné konstrukce (S) 4.r. LS

 • Plán cvičení 2023/2024 viz výuka.
 • Sbírka příkladů (otevřít)

Podklady byly připravené v rámci projektu: CEPRI Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů CZ.1.07/2.2.00/28.0301

 

BLA009 (BL007) Zděné konstrukce (K) – 3.r. LS

 • Plán cvičení 2023/2024 viz výuka.
 • Sbírka příkladů (otevřít)

Podklady byly připravené v rámci projektu: CEPRI Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů CZ.1.07/2.2.00/28.0301

 

BLA003 (BL009) Betonové konstrukce 2 – 4.r. ZS

 • Návod na modelování a výpočet 2D desky (otevřít)
 • Postup předběžného návrhu lokálně podepřené desky (otevřít)
 • Vzorový výkres (PDF) – zatím nedostupný

Podklady byly připravené v rámci projektu: Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství CZ.1.07/2.2.00/15.0426

 

BLA011 (BL012) Betonové mosty 1 – 4.r. LS

 • Studijní opora (otevřít)
 • Přednášky Uložení mostů, mostní závěry (otevřít)
 • Další podklady k předmětu jsou dostupné zde

Některé podklady byly připravené v rámci projektu: CEPRI Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů CZ.1.07/2.2.00/28.0301

 

BLA019 Betonové konstrukce 1. (EVB) 1 – 2.r. ZS

 

BLA020 Betonové konstrukce 2. (EVB) 1 – 2.r. LS

 

NLA022 (CL001) Betonové konstrukce (S) – 1.r ZS

 

NLA031 (CL002) Předpjaté stavební konstrukce 1.r. ZS

 • Příklad – Výpočet účinků předpětí na staticky neurčitém nosníku (otevřít)
 • Příklad – Návrh předpínací síly na staticky určitém nosníku (otevřít)
 • Pomůcka k projektu – Návrh průřezu, výpočet krytí, charakteristiky předpínacích lan (otevřít)
 • Pomůcka k projektu – Změny napětí v předpínací výztuži v čase – předem předpjatý prvek (otevřít)

 

NLB038 Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (K) a

NLB030 Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (S)

 

Informace pro studenty kombinované formy výuky

Aktuální:

Letní semestr 2023/24

BLA001 (BL001) – Prvky betonových konstrukcí BLA001 Základní informace
BLA002 (BL005)  – Betonové konstrukce I – informace zde
BLA004 (BL006) – Zděné konstrukce (S) – Pokyny a zadání:  (bude doplněno) program konzultací: (bude doplněno)

Zimní semestr 2023/24

BOA001 (BO001)- Konstrukce a dopravní stavby (část zajišťovaná ÚBZK) – pokyny na odkazu: https://www.fce.vutbr.cz/BZK/kolacek.j/BO01.html
BLA003 (BL009) – Betonové konstrukce 2 – pokyny: BLA003_kombi 2023-24
NLA022 (CL001)- Betonové konstrukce (S) – pokyny: NLA022_kombi_2023_pokyny na web

 

Archiv z přechozích akademických let:

Letní semestr 2022/23

BLA001 (BL001) – Prvky betonových konstrukcí  BLA001 Základní informace
BLA002 (BL005)  – Betonové konstrukce I – informace zde
BL006 – Zděné konstrukce (S) – Pokyny a zadání: BL006 kombi zadání program konzultací: BL006 harmonogram

Zimní semestr 2022/23

BOA001 (BO001)- Konstrukce a dopravní stavby (část zajišťovaná ÚBZK) – pokyny na odkazu: https://www.fce.vutbr.cz/BZK/kolacek.j/BO01.html
BL009 – Betonové konstrukce 2 – pokyny: BL009_kombi 2022-23
NLA022 (CL001)- Betonové konstrukce (S) – pokyny: NLA022_kombi_2022_pokyny

Letní semestr 2021/22

BLA001 (BL001) – Prvky betonových konstrukcí BLA001 komb pokyny a zadání 21-22
BL005 – Betonové konstrukce I – informace zde
BL006 – Zděné konstrukce (S) – Pokyny a zadání: 01_zadání_BL006_kombi, program konzultací: 02_BL006 program cvičení kombi

Zimní semestr 2021/22

BOA001 (BO001)- Konstrukce a dopravní stavby (část zajišťovaná ÚBZK) – pokyny: (bude doplněno)
BL009 – Betonové konstrukce 2 – pokyny: BL009_kombi 2021-22
NLA022 (CL001) – Betonové konstrukce (S) – pokyny: NLA022_kombi_2021

Letní semestr 2020/21

Výuka bude probíhat prostřednictvím MS Teams, podrobnosti k přihlášení jsou uvedeny v příslušných  rozvrhových jednotkách, případně budou zaslány studentům emailem. Přihlašujte se do týmů výhradně přes přístupový kód.

BL001 – Prvky betonových konstrukcí BL001 kombi 2020-21
BL005 – Betonové konstrukce I – informace zde
BL006 – Zděné konstrukce (S) – Pokyny a zadání: 01_zadání_BL006_kombi, program konzultací: 02_BL006 program cvičení kombi.

Zimní semestr 2020/21

BO001- Konstrukce a dopravní stavby (část zajišťovaná Ústavem betonových a zděných konstrukcí) – BO001_kombinovane_2020
BL009 – Betonové konstrukce 2 BL009_kombi 2020-21
NLA022 (CL001) – Betonové konstrukce (S) – NLA022_kombi_2020_Pokyny

Zimní semestr 2019/20

BO001- Konstrukce a dopravní stavby (část zajišťovaná Ústavem betonových a zděných konstrukcí) –  pokyny
BL009 – Betonové konstrukce 2 – pokyny
CL001 – Betonové konstrukce (S) – pokyny

Letní semestr 2019/20

BL001 – Prvky betonových konstrukcí  (otevřít)
BL005 – Betonové konstrukce I – informace zde
BL006 – Zděné konstrukce (S)  (otevřít)