Státní závěrečné zkoušky NPS leden 2024 – Tematické okruhy

Tematické okruhy jsou přílohou Pokynu Děkana 24/2021, naleznete je pod těmito odkazy

 

  • Příloha PD č. 24/2021 NPS SIK 

    15. 12. 2021 Tematické okruhy se zkušebními okruhy (otázkami) pro NSP Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

     

Výběrové řízení na obsazení studentské pedagogicko-vědecké síly

Vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí vypisuje k 3. 1. 2024 výběrové řízení na obsazení dvou míst studentských pedagogicko-vědeckých sil (dále SPVS) pro akademický rok 2023/24 na období od 1. 2. 2024 do 30. 6. 2024.
Přihlásit se mohou studenti bakalářských nebo navazujících magisterských studijních programů z VUT FAST v Brně.

SPVS bude vybrána na základě přihlášek, které uchazeči podají písemně na sekretariátě Ústavu betonových a zděných konstrukcí nebo e-mailem na adresu bzk@fce.vutbr.cz do 12. 1. 2024.

Více informací naleznete VŘ na SPVS_2024_LS

 

Školení pro studenty – Analýza a posouzení 2D rámu

– Úvod do prostředí výpočtových softwaru IDEA StatiCa
– Namodelování jednoduchého 2D rámu, zatížení, kombinace
– Analýza konstrukce, výpočet vnitřních sil, výsledky
– Návrh a posouzení výztuže u vybraného řezu

Kdy? pondělí 3.10.2022, 18:00 – 19:30
Kde? online

1) Registruj se na školení: https://attendee.gotowebinar.com/register/1590833222794654220
2) Požádej o zkušební verzi: https://www.ideastatica.com/cz/educational-license
3) Stáhni si instalační soubor IDEA StatiCa v21.0* https://download.ideastatica.com/previous/idea-statica-21.0.msi

Školení je pro studenty ZDARMA 

Leták zde: Pozvánka školení 2D rám 2022