Školení k programu pro vyztužování betonových konstrukcí CADCON

Ústav betonových a zděných konstrukcí ve spolupráci s firmou GRAITEC s.r.o.

pořádají dne 5. listopadu 2021 od 9:00 v míst. č. E/315

prezentaci/školení programu pro vyztužování betonových konstrukcí RCD

                                                 CADCON


  • Akce je primárně určena studentům (ideálně bakalářům a diplomantům na ÚBZK) a zaměstnancům ÚBZK
  • Pro studenty je připraven poukaz na studentskou verzi programu