Státní závěrečné zkoušky NPS leden 2024 – Tematické okruhy

Tematické okruhy jsou přílohou Pokynu Děkana 24/2021, naleznete je pod těmito odkazy

 

  • Příloha PD č. 24/2021 NPS SIK 

    15. 12. 2021 Tematické okruhy se zkušebními okruhy (otázkami) pro NSP Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby