Výběrové řízení na obsazení studentské pedagogicko-vědecké síly

Vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí vypisuje k 3. 1. 2024 výběrové řízení na obsazení dvou míst studentských pedagogicko-vědeckých sil (dále SPVS) pro akademický rok 2023/24 na období od 1. 2. 2024 do 30. 6. 2024.
Přihlásit se mohou studenti bakalářských nebo navazujících magisterských studijních programů z VUT FAST v Brně.

SPVS bude vybrána na základě přihlášek, které uchazeči podají písemně na sekretariátě Ústavu betonových a zděných konstrukcí nebo e-mailem na adresu bzk@fce.vutbr.cz do 12. 1. 2024.

Více informací naleznete VŘ na SPVS_2024_LS