Výběrové řízení na obsazení studentských pedagogicko-vědeckých sil

Vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí vypisuje k 1. 9. 2022 výběrové řízení na obsazení tří míst studentských pedagogicko-vědeckých sil (dále SPVS) pro akademický rok 2022/23 na období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 (lze i na jeden semestr od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023).

SPVS bude vybrána na základě písemných přihlášek, které uchazeči odevzdají na sekretariátě Ústavu betonových a zděných konstrukcí do 23. 9. 2022.

Více informací: VŘ_SPVS_2022