Výběrové řízení na obsazení studentské pedagogicko-vědecké síly – letní semestr AR 2018/2019

Vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí vypisuje k 8. 5. 2019 výběrové řízení na obsazení tří míst studentských pedagogicko-vědeckých sil (dále SPVS) pro akademický rok 2019/20 na období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 (lze i na jeden semestr od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020).

SPVS bude vybrána na základě písemných přihlášek, které uchazeči odevzdají na sekretariátě Ústavu betonových a zděných konstrukcí do 26. července 2019.

Více informací zde.

Workshop na téma „Beton v souvislostech“

Ústav betonových a zděných konstrukcí zve studenty na cyklus populárně naučných workshopů BETON V SOUVISLOSTECH, který začíná ve čtvrtek 7. března v 15:30 v E321. Další setkání se budou konat 21. 3., 4. 4. a 18. 4. 2019 v délce trvání cca 60 až 90 minut včetně diskuze.

Témata:

  • Nové konstrukce, zajímavé stavby
  • Poruchy a rekonstrukce staveb
  • Monitoring konstrukcí, „smart“ konstrukce
  • Výzkum a vývoj – jeho praktické výstupy (nové materiály, patenty,…)

Bližší informace naleznete zde: workshop

Vstup volný.