Výběrové řízení na obsazení studentských pedagogicko-vědeckých sil

Vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí vypisuje k 1. 9. 2020 výběrové řízení na obsazení tří míst studentských pedagogicko-vědeckých sil (SPVS) pro akademický rok 2020/21 na období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 (lze i na jeden semestr od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021).

SPVS bude vybrána na základě písemných přihlášek, které uchazeči odevzdají na sekretariátě Ústavu betonových a zděných konstrukcí do 26. 9. 2020.

Více informací zde v přiloženém souboru