Školení: Úvod do analýzy konstrukcí pomocí metody konečných prvků

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 v  16:00 – 17:30 proběhne online školení k analýze 2D konstrukcí pomocí software.

  • Úvod do prostředí výpočtových softwaru IDEA StatiCa
  • Namodelování jednoduchého 2D rámu, zatížení, kombinace
  • Analýza konstrukce, výpočet vnitřních sil, výsledky
  • Návrh a posouzení výztuže u vybraného řezu

Školení je vhodné pro studenty, kteří ve cvičení řeší vnitřní síly na 2D železobetonovém rámu (BL005, BLA020, …), obsah školení je tento příklad zaměřen.

Školení je pro studenty zdarma. Studentům je k dispozici studentská licence.

Přihlášení přes odkaz uvedený v příloze Školení pro studenty 2D ram 18.2.2021.

Výběrové řízení na obsazení studentských pedagogicko-vědeckých sil

Vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí vypisuje k 1. 9. 2020 výběrové řízení na obsazení tří míst studentských pedagogicko-vědeckých sil (SPVS) pro akademický rok 2020/21 na období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 (lze i na jeden semestr od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021).

SPVS bude vybrána na základě písemných přihlášek, které uchazeči odevzdají na sekretariátě Ústavu betonových a zděných konstrukcí do 26. 9. 2020.

Více informací zde v přiloženém souboru