Výběrové řízení na obsazení studentské pedagogicko-vědecké síly – letní semestr AR 2018/2019

Vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí vypisuje k 8. 5. 2019 výběrové řízení na obsazení tří míst studentských pedagogicko-vědeckých sil (dále SPVS) pro akademický rok 2019/20 na období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 (lze i na jeden semestr od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020).

SPVS bude vybrána na základě písemných přihlášek, které uchazeči odevzdají na sekretariátě Ústavu betonových a zděných konstrukcí do 26. července 2019.

Více informací zde.

Beton v souvislostech – 4. workshop

Ve čtvrtek 25. dubna proběhne 4. workshop BETON V SOUVISLOSTECH opět v 15:30 hodin v učebně E321.

Téma je zaměřeno na monitoring konstrukcí a „smart“ konstrukce:

 • Dlouhodobý monitoring letmo betonovaného mostu u Vepřeku
 • Měření a analýza kritických částí kontejnmentu 1. až 4. bloku Jaderné elektrárny Dukovany v průběhu přetlakových zkoušek
 • Provoz nevyhovující lehké střešní konstrukce v režimu aktivního řízení rizik – využití inteligentních systémů monitoringu
 • Deset let s Gagarinem

Jste srdečně zvání.

Bližší informace naleznete zde 4_workshop

Beton v souvislostech – 3. workshop

Ve čtvrtek 4. dubna proběhne 3. workshop BETON V SOUVISLOSTECH opět v 15:30 hodin v učebně E321.

Téma je zaměřeno na výzkum a vývoj a jeho praktické výstupy:

 • Výzkum a vývoj moderních materiálů pro stavebnictví 21. století
 • „OD MYŠLENKY PO REALIZACI“  systémového prvku pro přerušení tepelného mostu s využitím moderních materiálů
 • Experimentální analýza mostních konstrukcí

Jste srdečně zvání.

Bližší informace naleznete zde 3_workshop

Beton v souvislostech – 2. workshop

Ve čtvrtek 21. března proběhne 2. workshop BETON V SOUVISLOSTECH opět v 15:30 hodin v učebně E321.

Příspěvky budou tentokrát zaměřené na poruchy a rekonstrukce staveb:

 • Vybrané aspekty seismického zodolnění objektů jaderné elektrárny Dukovany
 • Co všechno je užitečné předepnout
 • Komplexní zesílení nosných konstrukcí budovy univerzity v Olomouci

Jste srdečně zvání.

Bližší informace naleznete zde 2. workshop

Workshop na téma „Beton v souvislostech“

Ústav betonových a zděných konstrukcí zve studenty na cyklus populárně naučných workshopů BETON V SOUVISLOSTECH, který začíná ve čtvrtek 7. března v 15:30 v E321. Další setkání se budou konat 21. 3., 4. 4. a 18. 4. 2019 v délce trvání cca 60 až 90 minut včetně diskuze.

Témata:

 • Nové konstrukce, zajímavé stavby
 • Poruchy a rekonstrukce staveb
 • Monitoring konstrukcí, „smart“ konstrukce
 • Výzkum a vývoj – jeho praktické výstupy (nové materiály, patenty,…)

Bližší informace naleznete zde: workshop

Vstup volný.